NOWOTARSKI KLUB ABSTYNENTÓW
„RODZINA”

ul. Kościuszki 8
34 – 400 Nowy Targ
18 26 62 932

Cele:
Pomoc terapeutyczna, rehabilitacyjna, prawna osobom uzależnionym i ich rodzinom.

  1. Rehabilitacja osób, które przeszły terapię antyalkoholową.
  2. Udzielanie pomocy prawnej.
  3. Organizowanie spotkań dla trzeźwiejących alkoholików.
  4. Prowadzenie grup samopomocy, w tym grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
  5. Promocja postaw abstynenckich.
  6. Organizowanie zgrupowań terapeutycznych.
  7. Działania profilaktyczne poprzez zajęcia z dziećmi i młodzieżą.
  8. Zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin w formie treningów – rozwoju osobistego.

Prowadzone są dyżury w klubie z wykorzystaniem telefonu w zakresie informacji na tematy pomocy ludziom z problemem alkoholowym, pomocy ofiarom przemocy.


                                   Harmonogram

Poniedziałek   16:00  - 19:00      ( spotkanie grupy z psychologiem)

Wtorek             14:00  -  15:00     ( dyżur psychologa)

Środa                16:00  -  19:00     ( spotkanie grupy)

Czwartek          10:00  -  12:00     ( dyżur przy telefonie)

Piątek                16:00 -   19:00     (  podsumowanie tygodniowej pracy z grupą )