Stowarzyszenie powstało w celu promowania sportu, zdrowego stylu życia oraz szerzenia świadomości i świadczenia pomocy dla osób w kryzysie w tym dla uzależnionych i ich bliskich.


  • Informacja dla osób uzależnionych i współuzależnionych - codziennie od 09:00 do 17:00,
  • Konsultacje psychoterapeutyczne - na umówiony termin,
  • Grupa wsparcia dla uzależnionych "Nowa Droga" - poniedziałki od 19:00 do 20:00,


Nowy Targ ul. Ogrodowa 54 (I piętro) 

tel: +48 576 600 046


Dodatkowe informacje:


Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000248225

Nr Konta 71 1090 2590 0000 0001 3429 3764

Jak dojechać: Google Maps.


Plakat Stowarzyszenie Rozwoju - plakat - wszystkie informacje w treści artykułu,