Projekt „Pełen zapału na świat” – Rozwijanie kompetencji międzynarodowych w Szkole Podstawowej im. św. Kingi w Knurowie

  Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Knurowie od lat kładzie nacisk na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli.
W tym celu wzięliśmy udział w projekcie o wymownej nazwie „Pełen zapału na świat”. Projekt ten miał na celu wzmocnienie umiejętności międzynarodowych uczniów i nauczycieli, skupiając się na wzroście kompetencji językowych, umiejętnościach cyfrowych, zdolnościach uczenia się
w międzynarodowym środowisku oraz budowaniu świadomości przynależności do społeczności europejskiej. Koordynatorami projektu byli:
p. dyrektor Magdalena Surówka, Maria Zembal, Agata Hajduga i Marek Bryja.

  Projekt skupił się na współpracy z naszą partnerską szkołą w Chorwacji w miejscowości Karlovac a jego głównym założeniem było wyjazd
20 uczniów i 4 opiekunów do szkoły partnerskiej w Chorwacji. Podczas projektu nasi uczniowie mieli okazję poznać Chorwację, jej kulturę, tradycję, gastronomię oraz system edukacji. Wspólnie z uczniami ze szkoły przyjmującej, brali udział w formalnych i nieformalnych zajęciach, które skupiały się na rozwijaniu kompetencji językowych, umiejętności cyfrowych oraz zdolności do nauki w międzynarodowym środowisku. W trakcie projektu powstały różnego rodzaju materiały, takie jak filmiki, prezentacje, gazetki oraz słownik. Uczestnicy projektu mieli okazję integrować się poprzez wspólne lekcje języka angielskiego i matematyki, a także tworzenie instrukcji gier podwórkowych w trzech językach oraz naukę regionalnych tańców partnerskiej szkoły.

  Warto również wspomnieć o wycieczce na Jeziora Plitwickie, gdzie uczniowie poznawali przyrodę i systemy wodne Chorwacji, a także tworzyli filmy i kolaże dotyczące urody i różnorodności tego kraju. Projekt „Pełen zapału na świat” nie tylko rozwijał kompetencje uczniów, ale także promował kulturową różnorodność i integrację między uczestnikami z Polski i Chorwacji. Był to wspaniały sposób na poszerzenie horyzontów, zrozumienie innych kultur i nawiązanie nowych przyjaźni. Podsumowując, projekt ten był nie tylko doskonałą okazją do rozwoju kompetencji międzynarodowych, ale również do odkrycia piękna i różnorodności Chorwacji oraz budowania mostów między naszymi dwoma krajami.
Dzięki temu doświadczeniu nasi uczniowie stali się bardziej otwarci na świat i gotowi do dalszego rozwoju w globalnym społeczeństwie. 

Marek Bryja