Założenia programu:

Kształtowanie pozytywnego klimatu wobec rodziny wielodzietnej, promowanie rodziny jako wartości, zapewnienie odpowiednich warunków jej funkcjonowania, przebudowa negatywnych stereotypów wokół rodzin wielodzietnych to istotne kierunki działań prorodzinnych Gminy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin wielodzietnych władze Gminy Nowy Targ podjęły działania zmierzające do wprowadzenia na terenie Gminy Nowy Targ programu dla rodzin wielodzietnych „4+ LICZNA RODZINA".

Program obejmuje wsparcie rodzin wielodzietnych w następującej formie:

  • świadczenia pieniężnego na rozpoczęcie roku szkolnego w wysokości 50 zł jednorazowo na każde dziecko, które podlega obowiązkowi szkolnemu lub jest w wieku 18-25 lat i kontynuuje naukę w szkole (szkole wyższej). Świadczenie jest wypłacane w trakcie trwania roku szkolnego. Termin składania wniosków jest co roku ogłaszany w komunikatach na stronie Urzędu Gminy.

Rodziny będące zainteresowane udziałem w programie i spełniające jego założenia będą zobowiązane do złożenia wniosku do Urzędu. Po weryfikacji zostanie wystawiona unikalna karta 4+, uprawniająca do udziału w programie.

Koordynatorem Programu 4+ Liczna Rodzina jest Wydział Infrastruktury Społecznej i Promocji tel. 18 2632206 pok. 102