Wójt  Gminy Nowy Targ informuje, że 30 czerwca 2022 roku mija termin rejestracji źródeł ogrzewania w ogólnopolskiej bazie CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków). Obowiązek zgłoszenia dotyczy właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych, a także firm. 

Deklaracje (w podziale na budynki mieszkalne i niemieszkalne) można złożyć:
1. w formie elektronicznej - przez Internet, bezpośrednio do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), z wykorzystaniem profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu
2. w formie papierowej - do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla lokalizacji lokalu/budynku (w przypadku terenu Gminy Nowy Targ – do Wójta Gminy Nowy Targ, siedziba: Nowy Targ ul. Bulwarowa 9); dane wskazane w deklaracji pisemnej zostaną wprowadzone do bazy przez urzędników.

Jednocześnie informujemy, iż została uruchomiona nowa strona informacyjna w formie e-usługi, Sprawdź swoją deklarację gdzie można sprawdzić czy Państwa deklaracja została wprowadzona do CEEB, oraz infolinia pod numerem 22 295 51 28.