Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Dotacje do wymiany pieców

14 kwietnia 2023

ZOSTAŁ TYLKO ROK NA WYMIANĘ KOTŁÓW POZAKLASOWYCH

Drodzy mieszkańcy, przypominamy o obowiązku wymiany nieefektywnych źródeł ciepła nie spełniających wymogów co najmniej klasy 3 do końca kwietnia 2024 roku (zgodnie z obowiązującą uchwałą antysmogową dla małopolski). Dlatego też, zachęcamy do skorzystania z jednego z dwóch dofinasowań na wymianę pieca węglowego: 1. dofinasowanie w ramach środków z MRPO na lata 2014-2020 pn.: „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Nowy Targ poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasę i paliwa gazowe”– mieszkaniec może uzyskać maksymalną kwotę dotacji tj. 14 tyś. zł – czas realizacji inwestycji do 31 sierpnia 2023 r. dotacja obejmuje wymianę kotłów à na pellet, na kotły zgazowujące drewno oraz ogrzewanie gazowe. Więcej szczegółów: https://www.ugnowytarg.pl/strefa-mieszkanca/aktualnosci/strefy/dotacje-do-wymiany-piecow/dotacje-do-wymiany-piecow/aktualnosci/skorzystaj-z-dofinansowania-na-wymiane-starego-pieca 2. dofinansowanie ze środków własnych gminy w ramach:&

5 kwietnia 2023

NABÓR WNIOSKÓW NA WYMIANĘ PIECÓW

NABÓR WNIOSKÓW NA WYMIANĘ PIECÓW 2023 Wójt Gminy Nowy Targ informuje mieszkańców gminy o możliwości dofinansowania  w ramach ograniczenia niskiej emisji do wymiany starych pieców w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Nowy Targ. Właściciele budynków mieszkalnych na terenie Gminy Nowy Targ mogą otrzymać do 75% udokumentowanych łącznych kosztów kwalifikowanych brutto, lecz nie więcej niż   8.000,00 zł brutto dla jednego budynku. Dotacja obejmuje: ·demontaż i likwidację starego źródła ciepła (niskowydajne i nieekologiczne urządzenia grzewcze na paliwa stałe) ·zakup i montaż nowego źródła ciepła (kotły gazowe, kotły na biomasę/pellet, kotły na zgazowanie drewna, kotły elektryczne, kotły olejowe, pompy ciepła) ·zakup i montaż niezbędnej armatury towarzyszącej. UWAGA ·dofinansowanie przyznaje się tylko raz dla danego budynku. ·złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, ·dofinansowanie dotyczy tylko wymiany istnie

15 marca 2022

NABÓR WNIOSKÓW NA WYMIANĘ PIECÓW 2022

Wójt Gminy Nowy Targ informuje mieszkańców gminy o możliwości dofinansowania  w ramach ograniczenia niskiej emisji do wymiany starych pieców w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Nowy Targ. Właściciele budynków mieszkalnych na terenie Gminy Nowy Targ mogą otrzymać do 75% udokumentowanych łącznych kosztów kwalifikowanych brutto, lecz nie więcej niż 8.000,00 zł brutto dla jednego budynku. Dotacja obejmuje: demontaż i likwidację starego źródła ciepła (niskowydajne i nieekologiczne urządzenia grzewcze na paliwa stałe) zakup i montaż nowego źródła ciepła (kotły gazowe, kotły na biomasę/pellet, kotły na zgazowanie drewna, kotły elektryczne, kotły olejowe, pompy ciepła) zakup i montaż niezbędnej armatury towarzyszącej. UWAGA dofinansowanie przyznaje się tylko raz dla danego budynku. złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, dofinansowanie dotyczy tylko wymiany istniejącego już pieca. Brak jest możliwośc

1 lutego 2022

Skorzystaj z dofinansowania na wymianę starego pieca.

Skorzystaj z dofinansowania na wymianę starego pieca! Kolejne środki na wymianę kopciuchów pozyskane przez Gminę Nowy Targ. Dotacja na piece na pellet, zgazowujące drewno oraz gazowe Wójt Gminy Nowy Targ informuje mieszkańców gminy o możliwości dofinansowania do wymiany starych pieców w budynkach jednorodzinnych mieszkalnych położonych na terenie Gminy Nowy Targ. Ponad 1 mln 148 tyś. zł  dofinansowania na wymianę starych pieców w Gminie Nowy Targ. Można pozyskać maksymalną kwotę dotacji do wymiany pieca 14 tyś. zł . W dniu 14 stycznia 2022 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 18/22 na mocy której projekt nr RPMP.04.04.02-12-0255/18 pt.: „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Nowy Targ poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasę i paliwa gazowe” został wybrany do dofinansowania w kwocie 1 481 491,84 zł. Projekt dofinansowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa  

4 listopada 2021

Gmina Nowy Targ jeden z liderów wymiany kopciuchów.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego podsumował działania gmin w zakresie wdrażania Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego w pierwszym półroczu w 2021 roku. Działania podjęło w naszym regionie w 150 gminach, które w ten sposób ograniczyły emisję z nieefektywnych kotłów i pieców oraz poprawiły jakość życia mieszkańców. W pierwszym półroczu, w Małopolsce wymieniono 3 493 nieefektywne źródła ciepła na paliwa stałe. Najwięcej kopciuchów zlikwidowano w gminach Liszki (187)*, Wieliczka (132)* oraz Nowy Targ (W) (116)*Najczęściej, bo aż 2 120 razy mieszkańcy decydowali się na wymianę na ogrzewanie gazowe, co stanowi 61% wszystkich wymian zrealizowanych w pierwszej połowie roku. 17% wymian to wymiany na kotły na biomasę spełniające wymagania ekoprojektu (588 urządzeń). *Liczba budynków, w których zlikwidowano nieefektywne źródło ciepła na paliwa stałe 01.01-30.06.2021r.   Więcej informacji na stronie: https://po