Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego podsumował działania gmin w zakresie wdrażania Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego w pierwszym półroczu w 2021 roku. Działania podjęło w naszym regionie w 150 gminach, które w ten sposób ograniczyły emisję z nieefektywnych kotłów i pieców oraz poprawiły jakość życia mieszkańców. W pierwszym półroczu, w Małopolsce wymieniono 3 493 nieefektywne źródła ciepła na paliwa stałe. Najwięcej kopciuchów zlikwidowano w gminach Liszki (187)*, Wieliczka (132)* oraz Nowy Targ (W) (116)*
Najczęściej, bo aż 2 120 razy mieszkańcy decydowali się na wymianę na ogrzewanie gazowe, co stanowi 61% wszystkich wymian zrealizowanych w pierwszej połowie roku. 17% wymian to wymiany na kotły na biomasę spełniające wymagania ekoprojektu (588 urządzeń).

*Liczba budynków, w których zlikwidowano nieefektywne źródło ciepła na paliwa stałe 01.01-30.06.2021r.
 

Więcej informacji na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/liszki-wieliczka-i-nowy-targ-liderami-wymiany-kopciuchow/