Skorzystaj z dofinansowania na wymianę starego pieca!

Kolejne środki na wymianę kopciuchów pozyskane przez Gminę Nowy Targ.

Dotacja na piece na pellet, zgazowujące drewno oraz gazowe

Wójt Gminy Nowy Targ informuje mieszkańców gminy o możliwości dofinansowania do wymiany starych pieców w budynkach jednorodzinnych mieszkalnych położonych na terenie Gminy Nowy Targ.


Ponad 1 mln 148 tyś. zł  dofinansowania na wymianę starych pieców

w Gminie Nowy Targ.

Można pozyskać maksymalną kwotę dotacji do wymiany pieca 14 tyś. zł .

W dniu 14 stycznia 2022 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 18/22 na mocy której projekt nr RPMP.04.04.02-12-0255/18 pt.: „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Nowy Targ poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasę i paliwa gazowe” został wybrany do dofinansowania w kwocie 1 481 491,84 zł.

Projekt dofinansowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa  Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr.

Maksymalne dofinansowanie dla mieszkańca

do 8.000,00 zł do kotła oraz do 6.000,00 zł do instalacji wewnętrznej.

Dopłaty do kW:

a)  550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w Ocenie energetycznej,

b)  500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w Ocenie energetycznej,

c)   450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w Ocenie energetycznej,

d)  400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w Ocenie energetycznej.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Nowy Targ do składania wniosków na wymianę pieca.

Wnioski należy składać na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9.

Planowany termin zakończenia projektu: sierpień 2023 r.

Lista kotłów spełniających wymagania jest dostępna na stronie internetowej
http://powietrze.malopolska.pl/kotly

Informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowy Targ, pok. nr 111 oraz pod numerami telefonów: 18-26-32-218, 18-26-32-217

Wniosek o dofinansowanie piece.docx

Oświadczenie rpo.docx