Urząd Gminy w Nowym Targu, informuje, iż w bieżącym 2021 roku upływa termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2011 roku.

 
Prosimy wszystkich mieszkańców, którym upływa termin ważności dowodu o zgłaszanie się do tut. Urzędu Gminy pok. nr 101, w godzinach pracy Urzędu, w celu złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego.

Przypominamy!!! Dowody osobiste, którym upłynął termin ważności są NIEWAŻNE!!!

Jak sprawdzić kiedy kończy się termin ważności dowodu osobistego ?

Wszystkie plastikowe dowody osobiste wydawane są z określonym terminem ważności. Każdy posiadacz dowodu osobistego może sam sprawdzić kiedy upływa ten termin – jest on wskazany w prawym dolnym rogu dowodu osobistego. Jedynie osoby, które złożyły wniosek po ukończeniu 65 roku życia, posiadają dowody osobiste wydane na czas nieoznaczony. O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. Również sam dokument odbiera się osobiście.