Szanowni Mieszkańcy,

od dnia 1 marca 2022 r. KASA w budynku Urzędu Gminy Nowy Targ przestaje funkcjonować.

 Wszystkie WPŁATY GOTÓWKOWE, bez pobierania prowizji przez bank, należy uiszczać

w KASIE Banku PKO Bank Polski, ul. Rynek 29/30 w Nowym Targu

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.

na rachunek bankowy 02 1020 2892 0000 5502 0795 9606.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy obowiązkowo wpłacać na indywidualne konta bankowe wskazane w decyzjach    

Pozostałe wpłaty ( np. opłata skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, podatek od środków transportowych i inne) PRZELEWEM BANKOWYM (BEZGOTÓWKOWO)

należy uiszczać na poniższy rachunek bankowy

Gminy Nowy Targ:  BOŚ O/NOWY TARG 53 1540 1115 2043 6050 1844 0001