Informacja  o licznie osób dopuszczonych dna przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. ewid.: 258, 259, 268/1 i 268/2 obręb Krempachy o pow.  0,1681 ha – objęta KW NS1T/00054181/9 własność Gminy Nowy Targ, nieruchomość zabudowana budynkiem dawnej Szkoły Podstawowej w Krempachach przy ul. Długiej 17, który odbędzie się dnia 28 września 2022 r. godz.: 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ