Szanowni Państwo,

Stowarzyszanie LGD Spisz Podhale już od lat stara się aktywnie wspierać rozwój obszaru gmin:
Nowy Targ, Łapsze Niżne oraz Bukowina Tatrzańska.

Celem ankiety jest wypracowanie rozwiązań działań do strategii LGD które będą mogły zostać
wsparte przez Stowarzyszenie w kolejnych latach. Zgromadzony materiał zostanie poddany analizie przez Zespół roboczy ds. Lokalnej Strategii
Rozwoju, który pracuje nad ww. strategią. Wybór do dofinansowania wszystkich opisywanych niżej zagadnień z pewnością nie będzie
możliwy, dlatego prosimy o pomoc we wspólnym podjęciu decyzji najlepszej dla mieszkańców
obszaru LGD.

Link do ankiety: TUTAJ

https://spisz-podhale.com/ankieta-wypracowanie-dzi...