Do końca sierpnia koła gospodyń wiejskich mogą wnioskować o przyznanie grantu na organizację przedsięwzięć dotyczących m.in. upowszechniania kultury i tradycji. Maksymalna kwota dofinansowania to 7,5 tys. zł. Szczegółowe informacje na linku poniżej:

https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/granty-dla-kol-gospodyn-wiejskich-na-projekty-kulturalne-do-wziecia-75-tys