Informujemy, że w dniu dzisiejszym Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” NA LATA 2022-2025

Jest to konkurs, który może zainteresować podmioty ekonomii społecznej (w tym NGO), działające w Państwa gminie/powiecie; warto informację przekazać zwłaszcza tym organizacjom, które mają w swej ofercie i chcą rozwijać usługi społeczne - obszar 2 jest dla nich.

Nabór wniosków trwa od dziś do 16 lutego!!!


DZIAŁANIA WSPIERANE W RAMACH PROGRAMU:

Obszar 1 - reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego.

Obszar 2 - budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii
społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych.

Obszar 3 - wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów
ekonomii społecznej.

Minimalna kwota wsparcia finansowego – 100 000 zł. Pula środków w tym naborze: 100 000 000 zł.

Wnioski mogą składać podmioty ekonomii społecznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (szczegóły dot. wykluczeń na str. 9 Regulaminu)

Dokumenty: program oraz regulamin dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-dot-wsparcia-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej---inwestycja-a431-kpo

Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/a431-programy-wsparcia-inwestycyjnego-umozliwiajace-w-szczegolnosci-rozwoj-dzialalnosci-zwiekszenie-udzialu-w-realizacji-uslug-spolecznych-oraz-poprawe-jakosci-reintegracji-w-podmiotach-ekonomii-spolecznej/