Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin:

Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ

informuje

o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu 

1.1.3 Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub okołoturystycznej.

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


Termin składania wniosków:

od 20.01.2023 r. godzina 9:00 do 02.02.2023 r. do godziny 13:00


https://spisz-podhale.com/ogloszenie-o-naborze-wni...