Realizując art.11a, ust.7 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 (Dz.U.2022.572 tekst jednolity) Wójt Gminy Nowy Targ zamieszcza projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2023 celem zaopiniowania przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, obejmujące swoim działaniem teren gminy.

Proszę o przesłanie opinii w formie pisemnej, na adres tutejszego Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, Nowy Targ 34-400 w terminie do 3 lutego 2023 roku.