W związku z planowanym układaniem nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni w dniu 13.11.2023 r. (poniedziałek) w godzinach od 7:30
do 20:00 
nastąpi całkowite zamknięcie w/w drogi na odcinku 5 km dla ruchu kołowego, od Parking Przełęcz Knurowska do miejscowości
Knurów zjazd do Jurta.

W miarę możliwości zaleca się korzystanie z innych dostępnych połączeń drogowych w rejonie prowadzonych inwestycji.

Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych
do przewidzenia okoliczności. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.