Mieszkańcy gminy Nowy Targ, u których zostały zamontowane instalacje fotowoltaiczne w ramach projektu nr RPMP.04.01.01-12-2075/17  pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” z wykorzystaniem środków unijnych, otrzymują w ostatnim czasie od firmy Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. aneksy do umów zmieniające dotychczasowe zasady rozliczenia energii elektrycznej wyprodukowanej w tych instalacjach na system wprowadzony nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii – mniej korzystny system – rozliczanie kosztowe opierające się o wartość energii zakupionej i oddanej w danej chwili (tj. netbilling).

Mieszkańcy gminy zawarli wcześniej umowy uwzględniające zasadę rozliczenia energii w systemie rocznym (tj. netmettering), które dzisiaj Sprzedawca energii – Tauron w sposób nieuprawniony próbuje zmieniać

Wobec powyższego każdy prosument powinien wypełnić Oświadczenie (w załączeniu) i wysłać na adres:

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice

lub w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta (prosić o potwierdzenie przyjęcia)

(Nie przyjmowane są skany, ani zdjęcia oświadczeń wysłanych mailem).

W żadnym wypadku nie należy:

- podpisywać Aneksów do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej,

- podawać numeru rachunku bankowego.