Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale w związku z realizacją projektu współpracy pn. „Podhale–Gorce–Pieniny–Spisz – rozwój oferty wspólnej turystyki rowerowej” w ramach działania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie projektów współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zaprasza w imieniu swoim oraz partnerów projektu wszystkie podmioty spełniające określone warunki do składania ofert, które dotyczą zapytania ofertowego znajdującego się pod adresem:

https://spisz-podhale.com/zapytanie-ofertowe-nr-1-2023-lgd-s-p/