W Gminie Nowy Targ Frekwencja ostateczna wyniosła 33,22%

numer obwodu Miejscowość liczba uprawnionych liczba wydanych kart frekwencja
1 Dębno 650 229 35,23%
2 Harklowa 518 215 41,51%
3 Łopuszna 1326 546 41,18%
4 Ostrowsko 1049 347 33,08%
5 Waksmund 1905 695 36,48%
6 Gronków  1407 495 35,18%
7 Nowa Biała 1178 311 26,40%
8 Krempachy 1069 315 29,47%
9 Dursztyn 424 192 45,28%
10 Klikuszowa 1202 401 33,36%
11 Lasek 885 307 34,69%
12 Morawczyna 534 113 21,16%
13 Pyzówka 772 277 35,88%
14 Krauszów 556 172 30,94%
15 Długopole 413 114 27,60%
16 Ludźmierz 1981 641 32,36%
17 Rogożnik 768 229 29,82%
18 Obidowa 608 167 27,47%
19 Knurów 387 107 27,65%
20 Szlembark 484 155 32,02%
21 Trute 478 148 30,96%
  SUMA: 18594 6176 33,22%