1. W skład Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Targu wchodzą:
  Lp.

  Imię i nazwisko

  Funkcja

  1. Beata Małgorzata Sięka Przewodniczący Komisji
  2. Daniel Franciszek Janczy Zastępca Przewodniczącego Komisji
  3. Małgorzata Katarzyna Ciężobka Członek Komisji
  4. Klaudia Anna Hanzel Członek Komisji
  5. Michalina Katarzyna Kiełtyka Członek Komisji
  6. Piotr Stefan Markowicz Członek Komisji
  7. Edyta Elżbieta Pietraszek Członek Komisji
  8. Katarzyna Angelika Sienicka-Moubray Członek Komisji
  9. Dominik Krzysztof Trzoniec Członek Komisji
  10. Małgorzata Katarzyna Woźniak Członek Komisji
  11. Stanisław Marcin Żółtek Członek Komisji
 2. Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Targu mieści się:w Urzędzie Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34 - 400 Nowy Targ, tel. 885 800 415, 18 26 32 200
 3. Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz zgłoszeń kandydatów na Wójta, Komisja będzie pełnić w następujących terminach: - 29.02.2024 r. w godzinach pracy Urzędu tj. 7.00 - 15.00,
  - 01.03.2024 r. w godzinach pracy Urzędu tj. 7.00 - 14.30,
  - 02.03.2024 r. w godzinach 8.00 - 14.00,
  - 04.03.2024 r. w godzinach 7.00 - 16.00,
  - 13.03.2024 r. w godzinach 7.00 - 16.00,
  - 14.03.2024 r. w godzinach 7.00 - 16.00,
  - wszystkie pozostałe dni do dnia wyborów, w dniach i godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 7.00 – 15.30, wtorek – czwartek 7.00 – 15.00, piątek 7.00 – 14.30.

Przewodniczący                                
Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Targu             
 Beata Małgorzata Sięka