Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu w Klikuszowej, że w dniu 03.06.2024 r. wydał na podstawie sprawozdania z badania próbki wody z dnia 31.05.2024 r. (data wpływu: 03.06.2024 r.) decyzję o przydatności wody do spożycia przez ludzi z ww. wodociągu.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbki wody pobranej w dniu 28.05.2024 r. nie wykazały przekroczeń parametrów mikrobiologicznych.

https://www.gov.pl/web/psse-nowy-targ/komunikat-dotyczacy-jakosci-wody-z-wodociagu-w-klikuszowej-z-dnia-03062024-r