Gmina Nowy Targ informuje, iż w związku z podpisaniem nowej umowy na obsługę bankową od dnia 1 stycznia 2024 roku od wpłat dokonywanych w kasie banku PKO BP będzie pobierana opłata w wysokości 8 zł od każdej transakcji.

W związku z powyższym zachęcamy do dokonywania płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej, która w większości przypadków jest bezpłatna.

Wpłaty za wodę, śmieci, podatki proszę dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych jak dotychczas.