logo UE

Ochotnicza Straż Pożarna w Krauszowie w dniu 6 lipca 2023r. podpisała umowę na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i montaż tablicy w miejscowości Krauszów” które będzie realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Termin wykonania zadania zaplanowany jest na 31.12.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 118 145,19 zł

Wartość dofinansowania: 49 994,00 zł

Celem operacji jest powstanie i modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub okołoturystycznej poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej przy OSP i montaż tablicy informacyjno-turystycznej w miejscowości Krauszów. Cel operacji zostanie osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.