Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Projekty KRAJOWE

19 września 2023

Remont Kompleksów Sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” W Miejscowościach Ludźmierz, Waksmund I Łopuszna.

REMONT KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” W MIEJSCOWOŚCIACH LUDŹMIERZ, WAKSMUND I ŁOPUSZNA.   Gmina Nowy Targ otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,  których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” – EDYCJA 2022 w wysokości 689 800,00 zł na zadanie „Remont kompleksów sportowych Moje boisko Orlik 2012 w miejscowościach Ludźmierz, Waksmund i Łopuszna”. Termin zakończenia realizacji zadania: 15.09.2023r. Zadanie inwestycyjne obejmuje zakresem rzeczowym: - Remont boiska do piłki nożnej, - Remont boiska wielofunkcyjnego, - Remont budynku szatni.

8 września 2023

Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Nowy Targ.

Informujemy, że Gmina Nowy Targ realizuje w 2023r. zadanie „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Nowy Targ” finansowe ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt całkowity zadania wynosi 42 000 zł Dofinansowanie na poziomie 70,00 % w wysokości 29 400 zł Termin zakończenia zadania: 30 września 2023 r. Program obejmuje wykonanie zabiegów chemicznych na powierzchni 8,54 w miejscowościach Ostrowsko, Łopuszna i Knurów. Zadanie jest kontynuacją projektu „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden )” Jednocześnie przypominamy, że wydzielane przez Barszcz Sosnowskiego soki, w kontakcie ze skórą powodują jej nadwrażliwość na działanie promieni słonecznych, co może prowadzić do trudno gojących się poparzeń. Stąd zaleca się zachowanie ostrożności, unikania bezpośredniego kontaktu z roślinami.

16 maja 2023

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 r.

Gmina Nowy Targ otrzymała  dotację  na zakup książek do bibliotek w Szkołach Podstawowych w Gronkowie, Klikuszowej, Knurowie, Pyzówce oraz w Waksmundzie na łączną kwotę 27 000,00 zł w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Priorytet 3 w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa” to kontynuacja programu rządowego z lat 2016-2020. Jest realizowany jako program wspierania w latach 2021-2025  organy prowadzące szkoły podstawowe i ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Program ma na celu wzmacnianie potencjału i roli bibliotek szkolnych oraz uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych przez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami). Celem programu jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na re

3 kwietnia 2023

Poznaj Polskę czwarta edycja przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki realizowana przez Szkoły Podstawowe Gminy Nowy...

W czwartej edycji programu „Poznaj Polskę”, dofinansowanie otrzymały szkoły Gminy Nowy Targ, które nie skorzystały z programu w poprzednich edycjach. Otrzymane środki dofinansowania zostaną przeznaczone na wyjazdy do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Zostały dodane dodatkowe ścieżki edukacyjne, z których mogą skorzystać uczniowie. Dodany został dodatkowy moduł „Śladami Wielkich Polaków” oraz „Odkrywamy Skarby Wsi”. W każdym module są też punkty edukacyjne, które trzeba odwiedzić. Tych punktów na mapie edukacyjnej przybyło. Program startował z sześciuset punktami, teraz jest ich ponad tysiąc. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu „Polski Ład”. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej śro

15 lutego 2023

Projekty - Gminny projekt nauki jazdy na nartach Jeździmy z głową

Gmina Nowy Targ w okresie od 30 stycznia do 22 lutego 2023 r. realizuje gminny projekt nauki jazdy na nartach zjazdowych pn. „Jeździmy z głową”. Celem projektu jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci również w okresie ferii zimowych, w tym szczególnie zdobycie umiejętności jazdy na nartach, zachęcenie dzieci do aktywnych form spędzania wolnego czasu, upowszechnianie kultury fizycznej oraz wykształcenie postaw proekologicznych. Adresatami projektu są uczniowie klas od I do III szkół podstawowych naszej Gminy nie posiadający umiejętności jazdy na nartach. Uczniowie uczą się jazdy na nartach zjazdowych pod fachowym okiem instruktorów na  wyciągu narciarskim „ZADZIAŁ” w Nowym Targu. W ramach projektu uczestnicy mają zapewniony transport, opiekę instruktora oraz sprzęt. W zajęciach uczestniczy 96 uczniów Szkół Podstawowych Gminy Nowy Targ, którzy skorzystają z 16 godzin nauki jazdy na nartach zjazdowych. Całkowity koszt finansowy realizacji proje