Gmina Nowy Targ otrzymała  dotację  na zakup książek do bibliotek w Szkołach Podstawowych w Gronkowie, Klikuszowej, Knurowie, Pyzówce oraz w Waksmundzie na łączną kwotę 27 000,00 zł w ramach realizacji Priorytetu 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Priorytet 3 w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa” to kontynuacja programu rządowego z lat 2016-2020. Jest realizowany jako program wspierania w latach 2021-2025  organy prowadzące szkoły podstawowe i ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Program ma na celu wzmacnianie potencjału i roli bibliotek szkolnych oraz uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych przez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami). Celem programu jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw. W ramach Priorytetu 3 Programu wsparcie mogą otrzymać w kierunku interwencji 3.2. - szkoły i biblioteki pedagogiczne - na zakup książek i elementów wyposażenia do bibliotek oraz działania promujące czytelnictwo.

Wsparcie finansowe otrzymała Gmina Nowy Targ  pod warunkiem zapewnia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym. Nie mniej niż 50% kwoty wsparcia finansowego otrzymanego w odniesieniu do danej szkoły należy przeznaczyć na zakup książek dla tej szkoły. Pozostałą kwotę wsparcia można przeznaczyć na zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:

  • zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
  • zakup oprogramowania dla bibliotek,
  • zakup czytników e-booków,
  • zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
  • realizację działań promujących czytelnictwo.

Całkowity koszt realizacji przez Gminę Nowy Targ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2023 roku wynosi 33 750,00 zł.