Gmina Nowy Targ w okresie od 30 stycznia do 22 lutego 2023 r. realizuje gminny projekt nauki jazdy na nartach zjazdowych pn. „Jeździmy z głową”. Celem projektu jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci również w okresie ferii zimowych, w tym szczególnie zdobycie umiejętności jazdy na nartach, zachęcenie dzieci do aktywnych form spędzania wolnego czasu, upowszechnianie kultury fizycznej oraz wykształcenie postaw proekologicznych.

Adresatami projektu są uczniowie klas od I do III szkół podstawowych naszej Gminy nie posiadający umiejętności jazdy na nartach. Uczniowie uczą się jazdy na nartach zjazdowych pod fachowym okiem instruktorów na  wyciągu narciarskim „ZADZIAŁ” w Nowym Targu. W ramach projektu uczestnicy mają zapewniony transport, opiekę instruktora oraz sprzęt. W zajęciach uczestniczy 96 uczniów Szkół Podstawowych Gminy Nowy Targ, którzy skorzystają z 16 godzin nauki jazdy na nartach zjazdowych.

Całkowity koszt finansowy realizacji projektu wyniesie 68 054,00 zł,