Program „Dostępna Przestrzeń Publiczna”

logo Dostępna przestrzeń publiczna

Urząd Gminy Nowy Targ informuje, że w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna” realizowane jest zadanie „Utworzenie dostępnych placów zabaw w miejscowości Ludźmierz i Lasek, gmina Nowy Targ”

Informacja o projekcie:

Umowa nr PPC/000009/06/D z dnia 15 grudnia 2023r. została zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13

Program „Dostępna Przestrzeń Publiczna”

Projekt pod nazwą: „Utworzenie dostępnych placów zabaw w miejscowości Ludźmierz i Lasek, gmina Nowy Targ”

Beneficjent: Gmina Nowy Targ

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Termin realizacji projektu: 1 lutego 2024 r. – 30 listopad 2024 r.

Kwota dofinansowania z PFRON: 533 361,06 zł

Wkład własny: 133 400,00 zł

Całkowita wartość projektu: 666 761,06

Cel projektu: Celem projektu jest budowa integracyjnych i ogólnodostępnych dwóch placów zabaw w miejscowości Ludźmierz i Lasek, gmina Nowy Targ.

Działania realizowane w ramach projektu:

  1. Wykonanie specjalnych stref bezpieczeństwa wokół urządzeń,
  2. Montaż urządzeń placu zabaw: integracyjny zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa potrójna, karuzela, trampolina, ksylofon,
  3. Wykonanie ogrodzenia,
  4. Montaż elementów małej architektury: ławki, kosze na odpady, tablicy regulaminu,
  5. Wykonanie dojścia do placu zabaw,
  6. Posadzenie zieleni.

Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania:

Utworzenie dwóch placów zabaw w miejscowości Ludźmierz i Lasek dla osób z niepełnosprawnościami.