Flaga i Godło Polski

Gmina Nowy Targ w dniu 28 lutego 2024 r. podpisała umowę z Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi gminnej 363016 w miejscowości Knurów w km 0+000 do 1+556 na terenie Gminy Nowy Targ”.

W ramach realizacji zadania zostanie wykonany remont drogi gminnej w miejscowości Knurów o długości 1 556 mb.

Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze, remont istniejących poboczy, frezowanie istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, remont zjazdów i peronów przystankowych, remont cząstkowy podbudowy, remont odwodnienia, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, oświetlenie uliczne, prace towarzyszące i wykończeniowe.

Termin wykonania zadania zaplanowany jest na: 24.08.2024 r.

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość inwestycji: 1 161 228,98 zł

Wartość dofinansowania: 696 737,00 zł

Wkład Gminy Nowy Targ: 464 491,98 zł

Celem projektu remont drogi gminnej nr 363016K na odcinku 0+000 do 1+556 w miejscowości Knurów, Gmina Nowy Targ jest poprawa parametrów technicznych drogi takich jak: nośność, odwodnienie, bezpieczeństwo ruchu oraz estetyka, która znacząco podniesie jakość korzystania przez mieszkańców oraz licznych turystów odwiedzających teren Gminy Nowy Targ.