Gmina Nowy Targ podpisała umowę do finansującą zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr 363077K w miejscowości Krempachy
w km 0+000 do 0+787 na terenie Gminy Nowy Targ
” które będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach realizacji zadania zostanie wykonany remont drogi na odcinkach: skrzyżowania z ulicą Kamieniec do oczyszczalni ścieków
na odcinku o długości 787 m w miejscowości Krempachy.

Termin wykonania zadania zaplanowany jest na 20.11.2023 r.

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość inwestycji: 846 629,32 zł

Wartość dofinansowania: 396 000,00 zł

Wkład Gminy Nowy Targ: 450 629,32 zł

Celem projektu remont drogi gminnej nr 363077K w miejscowości Krempachy w km 0+000 do 0+787 na terenie Gminy Nowy Targ jest
poprawa parametrów technicznych drogi gminnej takich jak: nośność, odwodnienie, bezpieczeństwo ruchu oraz estetyka, która znacząco
podniesie jakość korzystania z drogi gminnej przez mieszkańców oraz licznych turystów odwiedzających teren Gminy Nowy Targ.