Gmina Nowy Targ w dniu 26 października 2023r. podpisała umowę z Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi gminnej ul. Zielona (363187K) na odcinku 0+050 do 0+400 w Ludźmierzu, gmina Nowy Targ”.

W ramach realizacji zadania zostanie wykonany remont chodnika na ul. Zielona w Ludźmierzu o długości 350 mb. (od ul. Tetmajera do parkingu przy cmentarzu).

Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze, prace rozbiórkowe, wymiana podbudowy pod chodnikiem, remont chodnika i zjazdów, remont odwodnienia, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowanie pionowe.

Termin wykonania zadania zaplanowany jest na: 14.06.2024 r.

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość inwestycji: 545 320,50 zł

Wartość dofinansowania: 364 490,00 zł

Wkład Gminy Nowy Targ: 180 830,50 zł

Celem projektu remont drogi gminnej nr 363187K na odcinku 0+050 do 0+400 w Ludźmierzu, gmina Nowy Targ jest poprawa parametrów technicznych chodnika takich jak: nośność, odwodnienie, bezpieczeństwo ruchu oraz estetyka, która znacząco podniesie jakość korzystania przez mieszkańców oraz licznych turystów odwiedzających teren Gminy Nowy Targ.