REMONT KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” W MIEJSCOWOŚCIACH LUDŹMIERZ, WAKSMUND I ŁOPUSZNA.

 

Gmina Nowy Targ otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,  których dysponentem jest Minister Sportu
i Turystyki w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” – EDYCJA 2022 w wysokości 689 800,00 zł na zadanie „Remont kompleksów sportowych Moje boisko Orlik 2012 w miejscowościach Ludźmierz, Waksmund i Łopuszna”.

Termin zakończenia realizacji zadania: 15.09.2023r.

Zadanie inwestycyjne obejmuje zakresem rzeczowym:

- Remont boiska do piłki nożnej,

- Remont boiska wielofunkcyjnego,

- Remont budynku szatni.