Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
13 grudnia 2022

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krempachy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krempachy

Cel projektu: Podniesienie jakości wody w rzece Białka oraz w innych wodach powierzchniowych, Podniesienie jakości wód podziemnych oraz gleb, Korzyści zdrowotne, Rozwój bazy turystycznej gminy, Pobudzenie lokalnego rynku pracy, Przyrost miejsc pracy w wyniku realizacji projektu. Zakres rzeczowy projektu: Przedmiotem projektu jest budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Krempachy o wydajności 500 m3/d oraz wybudowanie 10,75 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krempachy.W ramach budowy oczyszczalni ścieków planuje się budowę: Budynku socjalnego o powierzchni zabudowy: 135,59 m2, Budynku technologicznego o powierzchni zabudowy: 138,78 m2, Budynku odwadniania osadów o powierzchni zabudowy: 106,56 m2 Okres realizacji projektu:  01.10.2017 - 31.12.2019Planowane rezultaty:  Przewidywana liczba osób korzystających z oczyszczania ścieków 840 osób. Wartość projektu ogółem:          &