dniu 7 maja 2021 r. w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu odbyło się wręczenie promes w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”. Uroczyście promesy dla gmin z terenu powiatu nowotarskiego wręczała Marta Malec-Lech - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego wraz ze Starostą Nowotarskim Krzysztofem Faberem. Gmina Nowy Targ otrzymała promesę na realizację grantu pn. „zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19”.

Celem  głównym grantu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowy Targ poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19. Kwota przyznanego grantu to 74 999,77 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 63 749,80 zł oraz z Budżetu Państwa – 11 249,97 zł.

Z pozyskanych środków zostaną zakupione laptopy do nauki zdalnej do 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Nowy Trag:

  • Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Knurowie
  • Szkoła Podstawowa w Obidowej
  • Szkoła Podstawowa w Szlembarku

Projekt jest realizowany w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza I Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne Typ A. Granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Obraz przedstawiający