Kolejny miesiąc z kolejnymi działaniami projektu Erasmus+ - Dzień liczby pi.

Uczniowie odkrywali tę liczbę na kilka sposobów. Poznali jej historię. Rozwiązywali rebusy, śpiewali piosenki. Szukali swoich dat urodzin w rozwinięciu dziesiętnym liczby pi.