Z funduszy pozyskanych dzięki projektowi Erasmus+ "Math4you&4me" został zakupiony monitor interaktywny.

Uczniowie zdobywają wiedzę za pomocą najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Galeria