Od 1 listopada 2021 r. Szkoła Podstawowa w Szlembarku realizuje projekt: „Partnerstwa współpracy” z Programu Erasmus+ 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity budżet projektu to 60,000 EUR.

Głównym koordynatorem projektu jest Osnowna Skola Barilović z Chorwacji, a partnerami Zakladna Skola Slapanice z Czech oraz Szkoła Podstawowa w Szlembarku.

W projekcie wezmą udział uczniowie w wieku 10-12 lat, którzy przez okres trwania projektu będą uczyć się matematyki w języku angielskim w grupach międzynarodowych.

W ramach projektu "Math4you&4me" 26 listopada 2021 roku do szkoły zawitał Matematyczny Black Friday. W tym dniu na zajęciach matematycznych uczniowie mogli korzystać z specjalnych ofert podczas pisania kartkówek czy klasówek. Uczniowie, którzy biorą udział w projekcie „Math4you&4me” dodatkowo mieli zajęcia matematyczne w języku angielskim.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczniowie przygotowywali matematyczne kartki dla przyjaciół z Czech  i Chorwacji. Nagrany został również film z życzeniami. Kartki z życzeniami zostały wysłane do szkół partnerskich.

8 grudnia 2021 roku w ramach projektu Erasmus+ "Math4you&4me” odbył się matematyczny wieczór. Uczniowie wraz z rodzicami, rodzeństwem rozwiązywali świąteczny quiz matematyczny na genial.ly oraz na quizizz.com. Uczestnicy spotkania grali również w matematyczny escape room. Spotkanie zakończyło się wręczeniem dyplomów.

W lutym 2022 roku z funduszy pozyskanych dzięki projektowi Erasmus+ "Math4you&4me" został zakupiony monitor interaktywny.

W kwietniu 2022 roku uczniowie tworzyli loga, które odzwierciedlały założenia projektu. Szkoły partnerskie w drodze głosowania wyłoniły zwycięskie logo.

W tym miesącu odbył się także Dzień liczby pi. Uczniowie odkrywali tę liczbę na kilka sposobów. Poznali jej historię. Rozwiązywali rebusy, śpiewali piosenki. Szukali swoich dat urodzin w rozwinięciu dziesiętnym liczby pi.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Szlembarku wraz z nauczycielami w dniach od 3 do 8 kwietnia 2022 r. uczestniczyli w wyjeździe do partnerskiej szkoły w Chorwacji. W trakcie pobytu w szkole w Barilović uczniowie wszystkich trzech szkół prezentowali kulturę, tradycje, zwyczaje i walory kulinarne swoich krajów. Przez kilka dni uczestniczyli w zajęciach z matematyki prowadzonych w języku angielskim pracując w grupach międzynarodowych. Nie zabrakło ciekawych wycieczek do stolicy Zagrzebia i Narodowego Parku Brijuni nad Morzem Adriatyckim.

Szkoła Podstawowa w Szlembarku w dniach 15-20 maj 2022 rok gościła przyjaciół z Chorwacji i Republiki Czeskiej. W trakcie pobytu w Polsce uczestnicy projektu prezentowali stroje, zwyczaje swoich krajów poprzez tańce, śpiewy, prezentacje i zagadki. Uczestniczyli w zajęciach matematycznych, które były prowadzone w języku angielskim. Uczestnicy projektu poznali Kraków, Wieliczkę i lokalne atrakacje.