Obraz przedstawiający
W ramach realizowanego projektu ,,Math4you&4me” z programu Erasmus+ grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szlembarku wraz z nauczycielami w dniach od 3 do 8 kwietnia 2022 r. uczestniczyła w wyjeździe do partnerskiej szkoły w Chorwacji.Projekt, który rozpoczął się 1 listopada 2021 r. potrwa do 31 kwietnia 2023 r. i zakłada wzrost kompetencji matematycznych, językowych, cyfrowych i kulturowych. W projekcie uczestniczą trzy szkoły: Osnovna skola Barilović z Chorwacji, Zakladana skola Ślapanice z Republiki Czeskiej oraz Szkoła Podstawowa w Szlembarku. Całkowity budżet projektu to 60,000 EUR, który finansowany jest z Unii Europejskiej.

Wyjazd na mobilność do Chorwacji był jednym z czterech planowanych wyjazdów do każdej ze szkół w trakcie realizacji projektu. W trakcie pobytu w szkole w Barilović uczniowie wszystkich trzech szkół prezentowali kulturę, tradycje, zwyczaje i walory kulinarne swoich krajów. Przez kilka dni uczestniczyli w zajęciach z matematyki prowadzonych w języku angielskim pracując w grupach międzynarodowych. Nie zabrakło ciekawych wycieczek: do stolicy Zagrzebia i Narodowego Parku Brijuni nad Morzem Adriatyckim. Przez cały okres pobytu uczniowie ćwiczyli umiejętności językowe nawiązując koleżeńskie relacje z kolegami z partnerskich szkół. Wyjazd umożliwił wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami i poznaniu nowych technik uczenia matematyki.

Podróż do Chorwacji była też okazją do odwiedzenia stolicy Węgier - Budapesztu i w drodze powrotnej stolicy Słowacji - Bratysławy.

 Film