Obraz przedstawiający

W środę 1 kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“. Projekt umożliwia samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków finansowanych    z budżetu Unii Europejskiej.

Na ten cel przeznaczono w sumie 186 milionów złotych. Program nie przewiduje wkładu własnego ze strony samorządu. Na zakup sprzętu można wydać od 35 tysięcy do 100 tysięcy złotych w zależności od liczby uczniów w określonej gminie lub powiecie.

Gmina Nowy Targ pozyskała na ten cel 80.000,00 zł. Pozyskane z rządowego programu "Zdalna Szkoła" środki pozwoliły  zakupić 33 nowe laptopy z oprogramowaniem, które będą służyć uczniom do zdalnych lekcji, ale także w pracowniach szkolnych po powrocie do normalnej nauki. Laptopy spełniają rekomendowane parametry techniczne sprzętu do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym.

Wprowadzenie stanu epidemii wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych. Uczniowie nie zasiadają dziś do szkolnych ławek tylko przed komputerami. Niestety nie wszyscy posiadają taki sprzęt. Ten projekt pozwoli pomóc najbardziej potrzebującym uczniom z terenu Gminy.

Aby skutecznie realizować zdalną naukę dyrektorzy placówek oświatowych użyczyli najbardziej potrzebującym uczniom sprzęt komputerowy będący na wyposażeniu szkolnych pracowni. Teraz użyczą także sprzęt zakupiony w ramach programu „Zdalna szkoła”.

Laptopy trafiły już do szkół na ternie Gminy Nowy Targ. Dyrektorzy placówek przekazują sprzęt najbardziej  potrzebującym.
Aby skorzystać ze sprzętu do zdalnej nauki prosimy o kontakt z dyrektorem danej placówki oświatowej w celu uzgodnienia zasad, terminu oraz dostępności komputera. Użyczenie odbywa się na wniosek rodzica i po podpisaniu umowy użyczenia.