Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
13 grudnia 2022

Przebudowa drogi gminnej nr K363350 – „Za Stodołami koło Cmentarza” w miejscowości Nowa Biała

el operacji: Zadanie przyczynia się do realizacji celu szczegółowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich” (6B) – wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, poprzez poprawę jakości drogi na długości 0,7 km. Planowane efekty: Przebudowa drogi gminnej nr K363350 „Za Stodołami koło Cmentarza” w miejscowości Nowa Biała. Nazwa działania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Wartość projektu: 500 000,02 zł, Wartość uzyskanego dofinansowania: 302 455,00 zł. Nr umowy: 00031-65151-UM0600271/16 z dnia 26 października 2016r. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejs