Mieszkańcy Województwa Małopolskiego otrzymali dodatkowo rok i cztery miesiące na wymianę nieekologicznych, niskoefektywnych urządzeń grzewczych. Sejmik Województwa Małopolskiego zdecydował o przedłużeniu do 30 kwietnia 2024 roku terminu wejścia w życie zakazu użytkowania tzw. kotłów bezklasowych.

Radni Województwa Małopolskiego, zdecydowaną większością głosów (25 głosów za, 11 przeciw) przyjęli projekt zmiany tzw. uchwały antysmogowej, przygotowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Zaproponowane w uchwale wydłużenie terminu wymiany pieców i kotłów bezklasowych było efektem kierowanych do Zarządu próśb i petycji samorządów oraz mieszkańców regionu zaniepokojonych rosnącymi kosztami życia, sytuacją za naszą wschodnią granicą i wywołanym przez nią światowym kryzysem energetycznym.  

Konieczność zmiany zapisów dotychczasowych regulacji potwierdziły przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały. Biorąc pod uwagę wszystkie opinie, uwagi i wnioski  Radni Województwa Małopolskiego pozytywnie odpowiedzieli na prośby Małopolan i zdecydowali o przesunięciu wejścia w życie wspomnianych przepisów (przyjętych w uchwale antysmogowej 23 stycznia 2017 roku) do końca sezonu grzewczego 2023/2024.

Warto podkreślić, że Województwo Małopolskie nie ustaje w walce o czyste powietrze. Samorząd Województwa zgodnie z przyjętymi celami strategicznymi podejmuje kolejne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza,  wspiera rozwój energetyki opartej na alternatywnych źródłach energii, promuje energooszczędność gospodarstw domowych. Urząd Marszałkowski WM realizuje wiele projektów na rzecz ochrony środowiska, m. in. Projekt „EkoMałopolska” czy unijny projekt „LIFE – Małopolska w zdrowej atmosferze”. W przygotowaniu są nowe inicjatywy w kontekście planowania budżetu WM na 2024 rok:  projekty wsparcia rodzin ubogich energetycznie, dofinansowania przedsięwzięć umożliwiających wykorzystanie drewna (biomasy) jako paliwa odnawialnego, ekologicznego.

Źródło: Biuro Prasowe UMWM


Wydłużony czas na wymianę kotłów bezklasowych - data