Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I PRACOWNICY


Jadwiga Batkiewicz
Dyrektor
18 26 32 230
batkiewiczjadwiga@ugnowytarg.pl

Józefa Goleniowska
Starszy Inspektor ds. płac
18 26 32 233
goleniowskajozefa@ugnowytarg.pl

Agnieszka Łatka
Główny Księgowy
18 26 32 232
latkaagnieszka@ugnowytarg.pl
 

Łukasz Kamiński
Starszy Specjalista ds. płac
18 26 32 233
kaminskilukasz@ugnowytarg.pl
 

Pamelia Pilch
Starszy Inspektor ds. księgowych
18 26 32 232
pameliapilch@ugnowytarg.pl
 

Józefa Guziak
Starszy Inspektor ds. kadr i obsługi
wniosków o zwrot za wykształcenie ucznia
18 26 32 231
guziakjozefa@ugnowytarg.pl

Wioleta Dziadkowiec
Inspektor ds. księgowych
18 26 32 232       
dziadkowiecwioleta@ugnowytarg.pl
 

Monika Wójcikiewicz
Specjalista ds. organizacji szkół i obsługi
wniosków o dofinansowanie zadań oświatowych
18 26 32 229
wojcikiewiczmonika@ugnowytarg.pl
 

Eliza Wątor

Specjalista ds. księgowych

18 26 32 232

watoreliza@ugnowytarg.pl