Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
jakość powietrza ikona
Pogoda ikona

15°C

kontrast ikona wyszukiwarka ikona

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujniki w Nowy Targ PM10 PM2.5
Ostrowsko, Władysława Orkana   -   -
Łopuszna   4.79   6.19
Ludźmierz, Podhalańska   -   -
Knurów   3.63   4.55
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

POMOC UKRAINIE

18 listopada 2022

Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy/ Інформація щодо перебування в Польщі...

  Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców / urzędach wojewódzkich / placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia. Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać

18 listopada 2022

Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І ВЧЕНИХ, ЯКІ...

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy. W materiale zostały przybliżone najważniejsze kwestie związane z kontynuowaniem studiów oraz kariery naukowej w Polsce. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim. Materiał MEiN został podzielony na kilka części. W pierwszej z nich znalazły się informacje dotyczące możliwości kontynuowania studiów w Polsce. Ważne jest zebranie wszystkich dokumentów dotyczących wykształcenia, a następnie skontaktowanie się z wybraną uczelnią i złożenie wniosku o przyjęcie na studia. Każda uczelnia określa własne procedury dotyczące przeniesienia z uczelni zagranicznej, a decyzję w tej sprawie podejmuje rektor. Nie ma potrzeby nostryfikowania dyplomu. Kolejna część zawiera informację o zasadach otrzymania wsparcia finansowego oraz warunkach, na jakich student z zagranicy jest zwolniony z opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w uczelniach publicznych nadzorowanych przez Min

18 listopada 2022

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З...

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim. Materiał przygotowany dla rodziców uczniów przybywających z Ukrainy zawiera informację o dokumentach, jakie są wymagane, aby zapisać dziecko do szkoły. Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, a inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce nie ma wolnych miejsc, potrzebny jest kontakt z urzędem gminy. Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Uk

18 listopada 2022

UDOSTĘPNIANIE BAZY NOCLEGOWEJ WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Zgodnie z otrzymanymi w dniu dzisiejszym informacjami dyslokacją uchodźców z terenu Ukrainy będzie zajmował się starosta właściwy dla danego powiatu. Obiekty zgłoszone w ramach dotychczasowego zbierania danych przez PCKZ będą wykorzystane jako baza bieżąco aktualizowana o dodatkowe informacje w zakresie ilości zajętych miejsc i ilości dostępnych w danych obiekcie. Zgodnie z otrzymanymi informacjami przeznaczenie obiektu lub jego części na schronienie dla uchodźców będzie odbywać się w oparciu o stosowne Polecenie Wojewody Małopolskiego. UDOSTĘPNIANIE BAZY NOCLEGOWEJ WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ: Maksymalny akceptowalny koszt dziennego pobytu jednej osoby wynosi 120 zł brutto. Obiekty będą uruchamiane w miarę potrzeb, od ceny najniższej iilości osób do umieszczenia. Koszty pobytu będą potwierdzane fakturą VAT. UDOSTĘPNIANIE BAZY NOCLEGOWEJ WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY PRZEZ OSOBY FIZYCZNE: Lokal

18 listopada 2022

Najczęciej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania Co mam zrobić po przyjeździe do Polski Zadbaj o bezpieczne miejsce pobytu, w razie potrzeby skorzystaj z pomocy polskich władz. Polska zapewnia m.in. niezbędne wsparcie, opiekę medyczną czy transport do miejsca zakwaterowania. COVID – kwarantanna, testy Kwarantanna nie obowiązuje. Przedłużenie legalnego pobytu osób przebywających w Polsce (wizy, ruch bezwizowy, zezwolenie na pobyt) W przeciągu kilku dni będą na stronie ua.gov.pl specjalne, szczegółowe informacje na ten temat. Twój pobyt będzie nadal legalny. Czy można po przekroczeniu granicy kierować się dalej na zachód nie mając wizy Po przekroczeniu granicy Polski, jeśli chcesz udać się do innego kraju, powinieneś skonsultować się z ambasadą tego kraju. Pomoc w ewakuacji z Ukrainy Niestety nie mamy informacji na temat transportu na terenie Ukrainy. Prosimy kontaktować się z ukraińskimi fundacjami w tej sprawie. Dokumenty potrzebne na granicy Przydatne są wszystkie dokument

18 listopada 2022

Powiatowy Magazyn Pomocy w Nowym Targu

Przekazując informację Starosty Nowotarskiego Krzysztofa Fabera informujemy, iż odpowiadając na prośbę Wojewody Małopolskiego o współtworzenie Wojewódzkiego Systemu Koordynacji Pomocy dla Ukrainy, od 1 marca w Nowym Targu zostaje utworzony Powiatowy Magazyn Pomocy (PMP) To właśnie tutaj lokalnie przyjmowane będą dary dla Ukrainy – zarówno te gromadzone na poziomie gmin, jak i te zbierane przez organizacje czy po prostu zbiórki indywidualne. Przyjmowane będą tylko i wyłącznie rzeczy opisane na liście produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi) - LISTA RZECZY NA ZAŁĄCZONYCH GRAFIKACH Za dystrybucję produktów odpowiadać będzie Państwowa Straż Pożarna. To strażacy będą organizować transport darów do składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ewentualnie do organizacji pomocowych. Również PSP będzie na bieżąco zgłaszać gromadzone produkty do bazy RARS. Do transpo

18 listopada 2022

Wojewódzki System Koordynacji Pomocy dla Ukrainy - Aktualizacja

- Historia postawiła przed nami kolejne bezprecedensowe zadanie. Nie skończyliśmy jeszcze walczyć z pandemią, a już stoimy wobec kolejnych wyzwań. W tym trudnym czasie Małopolska pokazuje ogromne serce, solidarność i wolę współdziałania. Współdziałania w imię wspólnego celu. Tym celem jest to, by nie być obojętnym. Działać. Dać coś od siebie. Ukraina nas połączyła. Stała się naszą wspólną sprawą. To, co widzę w Małopolsce, to pełna mobilizacja. Pełna i natychmiastowa. Ale bardzo ważne jest to, by pomagać z głową, w sposób skoordynowany i konsekwentny. Dlatego stworzyliśmy Wojewódzki System Koordynacji Pomocy dla Ukrainy, który utworzy wojewoda wraz z Państwową Strażą Pożarną, przy zaangażowaniu starostów i współdziałaniu z organizacjami pomocowymi – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita na briefingu prasowym w dn 27.02.2022 r. Pomoc dla Ukrainy – ważne informacje1.    Wszyscy Ukraińcy, którzy przybędą do Małopolski, otrzymają wsparcie a przede wszystkim bezpieczne schr