Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowy Targ oraz na stronie internetowej www.ugnowytarg.pl, w BIP-ie Urzędu Gminy Nowy Targ i na tablicach ogłoszeń  w miejscowości Krempachy i Nowa Biała znajduje się:

ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonych na dzierżawę na czas do trzech lat wodociągu "Nowa Biała - Krempachy" w skład którego wchodzi nieruchomość położona w miejscowości Krempachy, oznaczona w KW NS1T/00111230/6 jako dz. ewid.:

- 4474/2 o pow.: 0,0569 ha - zabudowana zbiornikiem wyrównawczym,

- 8705/3 o pow.: 0,1040 ha - teren studni SK-2 wraz ze strefą ochronną,

- 8707/1 o pow.: 0,1625 ha - teren studni SK-1 wraz ze strefą ochronną,

- 8921/2 o pow.: 0,0451- teren strefy ochronnej,

- 8920/2 o pow.: 0,1131 ha-zabudowana budynkiem stacji pomp.

Cena wywoławcza: 500,00 zł netto plus VAT, wadium: 100,00 zł, płatne do 13 kwietnia 2023 r.,termin i miejsce przetargu:19 kwietnia 2023 r. godz.: 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, pokój 203,
Szczegółowe informacje udziela Urząd Gminy Nowy Targ – ul. Bulwarowa 9, tel. 182632222