Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
jakość powietrza ikona
Pogoda ikona

-1°C

kontrast ikona wyszukiwarka ikona

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujniki w Nowy Targ PM10 PM2.5
Ostrowsko, Władysława Orkana   -   -
Łopuszna   2.99   3.68
Ludźmierz, Podhalańska   -   -
Knurów   1.84   2.14
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner
15 marca 2022

NABÓR WNIOSKÓW NA WYMIANĘ PIECÓW 2022

Wójt Gminy Nowy Targ informuje mieszkańców gminy o możliwości dofinansowania  w ramach ograniczenia niskiej emisji do wymiany starych pieców w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Nowy Targ. Właściciele budynków mieszkalnych na terenie Gminy Nowy Targ mogą otrzymać do 75% udokumentowanych łącznych kosztów kwalifikowanych brutto, lecz nie więcej niż 8.000,00 zł brutto dla jednego budynku. Dotacja obejmuje: demontaż i likwidację starego źródła ciepła (niskowydajne i nieekologiczne urządzenia grzewcze na paliwa stałe) zakup i montaż nowego źródła ciepła (kotły gazowe, kotły na biomasę/pellet, kotły na zgazowanie drewna, kotły elektryczne, kotły olejowe, pompy ciepła) zakup i montaż niezbędnej armatury towarzyszącej. UWAGA dofinansowanie przyznaje się tylko raz dla danego budynku. złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, dofinansowanie dotyczy tylko wymiany istniejącego już pieca. Brak jest możliwośc

1 marca 2022

Kasa przestaje funkcjonować

Szanowni Mieszkańcy, od dnia 1 marca 2022 r. KASA w budynku Urzędu Gminy Nowy Targ przestaje funkcjonować.  Wszystkie WPŁATY GOTÓWKOWE, bez pobierania prowizji przez bank, należy uiszczać w KASIE Banku PKO Bank Polski, ul. Rynek 29/30 w Nowym Targu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00. na rachunek bankowy 02 1020 2892 0000 5502 0795 9606. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy obowiązkowo wpłacać na indywidualne konta bankowe wskazane w decyzjach     Pozostałe wpłaty ( np. opłata skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, podatek od środków transportowych i inne) PRZELEWEM BANKOWYM (BEZGOTÓWKOWO) należy uiszczać na poniższy rachunek bankowy Gminy Nowy Targ:  BOŚ O/NOWY TARG 53 1540 1115 2043 6050 1844 0001

31 stycznia 2020

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2020

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1981), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 r. Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. podlegają: 1. Mężczyźni urodzeni w 2001 r.;2. Mężczyźni urodzeni w latach 1996—2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;3. Osoby urodzone w latach 1999- 2000, które:- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służb

23 sierpnia 2018

Informacja w sprawie budowy obwodnicy

W sprawach związanych z rozpoczętą budową obwodnicy Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 969 informacje można uzyskać w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowiepod nr tel.: 12 44 65 794 lub 664 111 923