Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
6 maja 2024

13-14.07.2024 r. Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu

Zgłoszenia stoiska podczas Wystawy, należy przesyłać na adres email: jachymiak@poczta.fm. Osoby do kontaktu:  Wojciech 609 098 655, Joanna 603 355 115. Poniżej formularz zgłoszeniowy. 

5 kwietnia 2023

Tauron - Rozliczanie mikroinstalacji

Mieszkańcy gminy Nowy Targ, u których zostały zamontowane instalacje fotowoltaiczne w ramach projektu nr RPMP.04.01.01-12-2075/17  pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” z wykorzystaniem środków unijnych, otrzymują w ostatnim czasie od firmy Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. aneksy do umów zmieniające dotychczasowe zasady rozliczenia energii elektrycznej wyprodukowanej w tych instalacjach na system wprowadzony nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii – mniej korzystny system – rozliczanie kosztowe opierające się o wartość energii zakupionej i oddanej w danej chwili (tj. netbilling). Mieszkańcy gminy zawarli wcześniej umowy uwzględniające zasadę rozliczenia energii w systemie rocznym (tj. netmettering), które dzisiaj Sprzedawca energii – Tauron w sposób nieuprawniony próbuje zmieniać Wobec powyższego każdy prosument powinien wypełnić Oś

1 marca 2022

Kasa przestaje funkcjonować

Szanowni Mieszkańcy, od dnia 1 marca 2022 r. KASA w budynku Urzędu Gminy Nowy Targ przestaje funkcjonować.  Wszystkie WPŁATY GOTÓWKOWE, bez pobierania prowizji przez bank, należy uiszczać w KASIE Banku PKO Bank Polski, ul. Rynek 29/30 w Nowym Targu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00. na rachunek bankowy 02 1020 2892 0000 5502 0795 9606. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy obowiązkowo wpłacać na indywidualne konta bankowe wskazane w decyzjach     Pozostałe wpłaty ( np. opłata skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, podatek od środków transportowych i inne) PRZELEWEM BANKOWYM (BEZGOTÓWKOWO) należy uiszczać na poniższy rachunek bankowy Gminy Nowy Targ:  BOŚ O/NOWY TARG 53 1540 1115 2043 6050 1844 0001

23 sierpnia 2018

Informacja w sprawie budowy obwodnicy

W sprawach związanych z rozpoczętą budową obwodnicy Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 969 informacje można uzyskać w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowiepod nr tel.: 12 44 65 794 lub 664 111 923