Gmina Nowy Targ, otrzymała Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nowy Targ”.

W ramach przedmiotowego zadania, gmina zamierza wybudować kanalizację sanitarną wraz z przyłączami w miejscowościach:

1. Klikuszowa o łącznej długości 6 050 mb w zakresie:

-budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej,

-budowy przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych,

-budowy pompowni ściekowej wraz z instalacjami technologicznymi i elektrycznymi,

-przebudowy odcinków sieci gazowej kolidujących z sieciami i  przyłączami kanalizacyjnymi,

-roboty renowacyjne/odtworzeniowe nawierzchni.

2. Krauszów o łącznej długości 2 031,35 mb w zakresie:

-budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej,

-budowy przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych,

-budowy pompowni ściekowej wraz z instalacjami technologicznymi i elektrycznymi,

-roboty renowacyjne/odtworzeniowe nawierzchni.

3. Krempachy o łącznej długości 2 852,65 mb w zakresie:

-budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej,

-budowy przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych,

-budowy pompowni ściekowej wraz z instalacjami technologicznymi i elektrycznymi,

-roboty renowacyjne/odtworzeniowe nawierzchni.

Kwota Promesy wynosi: 8 032 424,00 zł., co stanowi 95,00 % ostatecznej wartości Inwestycji. Całkowita wartość inwestycji wynosi: 8 455 183,56 zł.

Wykonawcą robót jest:

- poz. 1 i 2 firma EKOINSTAL Sp. z o.o., 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Przemysłowa 8,

- poz. 3 firma Usługowo Budowlana GRONIK Beata Korzeniowska, 34-406 Leśnica, ul. Muchówka 36.

Planowana data zakończenia Inwestycji: 2024-06-19