Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
5 kwietnia 2023

Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie: Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie...

Gmina Nowy Targ, otrzymała Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Targ”. W ramach przedmiotowego zadania, gmina zamierza zrealizować modernizację dróg gminnych w miejscowościach: Harklowa – droga Na Koszary o długości 890 m Łopuszna – droga Na Koszary o długości 790 m, Morawczyna – droga Przez Wieś o długości 1297 m, Szlembark – ul. Kościelna i Ks. Kard. K. Wojtyły o długości 2135 m, Waksmund – ul. Partyzantów o długości 1120 m. Całkowita długość zmodernizowanych dróg: 6 232 m. Kwota Promesy wynosi: 4 732 425,00 zł., co stanowi 87,36 % ostatecznej wartości Inwestycji. Całkowita wartość inwestycji wynosi: 5 416 909,30 zł. Wykonawcą robót jest: - poz. 1 i 4 firma ZIBUD Spółka z o.o. Sp. komandytowa, 34-608 Kamienica 1000, - poz. 2 firma Kiernia Sp. z o.o., Ratułów 208, 34-407 Ciche, - poz. 3 firma COLAS POLS

5 kwietnia 2023

Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie...

Gmina Nowy Targ, otrzymała Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nowy Targ”. W ramach przedmiotowego zadania, gmina zamierza wybudować kanalizację sanitarną wraz z przyłączami w miejscowościach: 1. Klikuszowa o łącznej długości 6 050 mb w zakresie: -budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, -budowy przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych, -budowy pompowni ściekowej wraz z instalacjami technologicznymi i elektrycznymi, -przebudowy odcinków sieci gazowej kolidujących z sieciami i  przyłączami kanalizacyjnymi, -roboty renowacyjne/odtworzeniowe nawierzchni. 2. Krauszów o łącznej długości 2 031,35 mb w zakresie: -budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, -budowy przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych, -budowy pompowni ściekowej wraz z instalacjami technologicznymi i elektrycznymi, -roboty renowacyjne/odtworzeniowe nawierzchn