Gmina Nowy Targ, otrzymała Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Targ”.

W ramach przedmiotowego zadania, gmina zamierza zrealizować modernizację dróg gminnych w miejscowościach:

  1. Harklowa – droga Na Koszary o długości 890 m
  2. Łopuszna – droga Na Koszary o długości 790 m,
  3. Morawczyna – droga Przez Wieś o długości 1297 m,
  4. Szlembark – ul. Kościelna i Ks. Kard. K. Wojtyły o długości 2135 m,
  5. Waksmund – ul. Partyzantów o długości 1120 m.

Całkowita długość zmodernizowanych dróg: 6 232 m.

Kwota Promesy wynosi: 4 732 425,00 zł., co stanowi 87,36 % ostatecznej wartości Inwestycji. Całkowita wartość inwestycji wynosi: 5 416 909,30 zł.

Wykonawcą robót jest:

- poz. 1 i 4 firma ZIBUD Spółka z o.o. Sp. komandytowa, 34-608 Kamienica 1000,

- poz. 2 firma Kiernia Sp. z o.o., Ratułów 208, 34-407 Ciche,

- poz. 3 firma COLAS POLSKA SP. Z O.O., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie,

- poz. 5 firma TATRY-INWEST SP. Z O.O. SP. K., ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków

Planowana data zakończenia Inwestycji: 2023-08-25