Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
8 grudnia 2022

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Waksmund

„Rozbudowa drogi gminnej nr 363587K w km od 00+000 do km 00+968,12 (w tym budowa mostu w km 00+292,00), (z w. w km od 00+000 do km 00+061 oraz w km od 00+154 do km 00+282) w miejscowości Waksmund, Gmina Nowy Targ”. Wykonawca: TATRY – INWEST Sp. z o.o. Sp. k. Kraków, ul. Bociana 22A Całkowita wartość inwestycji: 3 042 853,05 zł Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 444 308,00 zł Podpisanie umowy: 23.06.2021 r. Termin zakończenia inwestycji: maj 2022 r. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi gminnej nr 363587K w miejscowości Waksmund. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.  Realizacja zadania inwestycyjnego obejmuje rozbudowę drogi gminnej klasy technicznej „D” na odcinku o długości ok. 968 m, budowę mostu w km 00+292,00 w miejscowości Waksmund, Gmina Nowy Targ. Roboty budowlane obejmują w szczególności wykonan