Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
28 listopada 2022

„Umiem pływać”- nauka pływania uczniów klas od I do III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę...

Na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki przyznano Gminie Nowy Targ ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dofinansowanie na realizację w 2022 roku: zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dotację w wysokości 20 000,00 zł. Pozaszkolne zajęcia z nauki pływania na basenie rozpoczęły się 11 kwietnia i trwać będą do 8 grudnia 2022 roku. Łącznie udział w projekcie weźmie 210 dzieci z klas od I do III szkół podstawowych naszej Gminy. Do głównych założeń projektu należą: upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci, nabycie podstawowych umiejętności pływania, przeciwdziałanie i korygowanie wad postawy oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych. Projekt realizowany jest na krytej pływalni w MCSiR w Nowym Targu. Lekcje nauki pływania prowadzą instruktorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje. Dla każdego ucznia przewidziano 10 wyjazdów na basen, z